Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Het Roosendael


Huisartsenpraktijk Het Roosendael

Kast. Hillenraedtstraat 123
6043 HD Roermond
Telefoon: 0475 321121

KvK-nummer: 14119535

www.hetroosendael.nl_

E-mail: roosendael@ezorg.nl


Openingstijden en bereikbaarheid

Openingstijden

Onze praktijk is open op alle werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Aanwezigheid artsen

Dokter Bennaghmouch: maandag tot en met vrijdag; op vrijdag werkt dokter Ickenroth, waarnemend huisarts voor dr. Bennaghmouch

Dokter van den Nieuwenhuijzen: maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag 

 

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar 8.00 tot 17.00 uur op nummer 0475-321121. Op de volgende tijden zijn wij beperkt bereikbaar:

  • 10.30 - 10.45 uur alleen voor spoed ivm kort werkoverleg
  • 12.30 - 13.30 uur alleen voor spoed ivm lunchpauze
  • Na 13.30 uur kunt u bellen voor uitslagen. 's Morgens bekijken de artsen de uitslagen en zetten hun bevindingen in uw dossier. 

In het belmenu heeft u de volgende keuzeopties:

- Voor spoed kiest u toets 1

- Voor herhaalrecepten kiest u toets 2. U kunt ook gebruik maken van online herhaalrecepten.

- Voor uitslagen kiest u toets 3  

  

 Voor spoed zaken in de avond, nacht en weekenden belt u de Huisartsenpost op 0475-771771

 

 

Afspraak maken

 

(telefonische) Consulten:

U kunt een afspraak maken aan de balie of telefonisch. De doktersassistente informeert naar uw klachten en bepaalt aan de hand van de ernst van de klachten en uw hulpvraag hoe snel u geholpen moet worden. Ook kan het zijn dat u een afpsraak krijgt bij de Huisartsverpleegkundige ipv bij uw eigen dokter. Is uw huisarts afwezig dan wordt er gekeken of u bij iemand anders ingepland kunt worden. 

Soms kan een telefonische terugbel afspraak van de dokter ook volstaan. 

 

U kunt ook online uw vragen stellen via een een eConsult. U dient zich dan eenmalig te registeren via onze website. Volg deze link voor meer informatie.

De duur van een consult is  in principe 10 minuten. U kunt meer tijd reserveren als u meerdere problemen heeft of als u denkt dat uw klacht meer tijd nodig heeft.

Assistente spreekuur

De assistente heeft elke dag ook een eigen spreekuur en geeft ook zelfstandig advies, na overleg met de dokter. ALLE adviezen gegeven door de assistente worden ook achteraf aan de dokter voorgelegd. 

 

Visites

Als u om een medische reden niet zelf naar de praktijk kunt komen, kan de dokter bij u thuis komen. Een huisbezoek aanvragen voor dezelfde dag kan tussen 8.00 en 10.00 uur. Na 10.00 uur rijdt de huisarts alleen voor spoed nog een visite.

 

Spoedgevallen

Spoedgevallen overdag

 

Tussen 8.00 en 17.00 uur kunt voor eerste hulp direct bij ons terecht. U kunt ons rechtstreeks en zonder wachttijd bereiken op telefoonnummer 0475-321121 optie 1. Als u van te voren belt of laat bellen, houden we rekening met uw komst. 

 

Voor levensbedreigende zaken belt u meteen 112

 

 Avond, nacht, weekend en feestdagen

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden  en op feestdagen kunt u terecht bij de Huisartsenpost Midden Limburg in Roermond vanaf 17.00 uur. De huisartsenpost kan alleen bezocht worden na telefonische aanmelding en is bedoeld voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts.

 

De huisartsenpost is gevestigd op Nassaustraat 79 te Roermond. Het telefoonnummer van de huisartsenpost is 0475-771771.

Huisartsverpleegkundige

In de praktijk is mevrouw Wilma Wijts werkzaam als huisartsverpleegkundige.

Zij is een ervaren gespecialiseerde HBO-verpleegkundige en heeft de master opleiding "Master in Advanced Nursing Practice" afgerond. Zij heeft een zelfstandig spreekuur voor alledaagse huisartsgeneeskundige klachten. Ze kan altijd een arts raadplegen indien zij dit nodig vindt.

Een verpleegkundig specialist is bekwaam in het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van een aantal ziektebeelden en klachten en ondersteunt hierbij de huisarts bij de spreekuren. Zij is bevoegd om zelfstandig medicatie voor te schrijven of u te verwijzen naar een specialist.

Onze assistentes weten voor welke klachten u bij haar terecht kunt.

Haar werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn of online.

 

Voor de receptenlijn belt u 0475-321121 optie 2 en volgt u de aanwijzingen van de computerstem. Het is belangrijk dat u duidelijk uw naam, geboortedatum en medicatie noemt.

 

Voor online aanvragen van uw recepten volgt u de link Herhaalrecepten (eenmalige registratie is nodig).

 

Uw aanvragen worden dezelfde dag verwerkt en doorgestuurd naar uw gekozen apotheek. Een recept dat voor 12 uur aangevraagd is, kande volgende dag worden afgehaald. Let op: Dit beleid kan per apotheek verschillen, informeer bij uw apotheek naar de ophaaltijden.

 

Nieuwe patiënten

Op dit moment staat alleen de praktijk van dokter van den Nieuwenhuijzen open voor nieuwe patiënten. De voorwaarde is dat u naar of binnen onze regio bent verhuisd.

Om de bereikbaarheid bij spoedgevallen te kunnen garanderen, is het belangrijk dat u in ons werkgebied woont. Onze assistentes kunnen u daarover informeren. 

Bij uw inschrijving als nieuwe patiënt vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen, zodat wij een aantal belangrijke gegevens van u hebben. Wij verzoeken u het inschrijfformulier uit te printen, in te vullen en samen met uw verzekeringspasje en een kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen bij uw eerste bezoek aan de praktijk.

Als u zich inschrijft als nieuwe patiënt, is het belangrijk om dit aan uw oude huisarts door te geven. Hij/zij kan dan uw medisch dossier opsturen en u uitschrijven als patiënt.

 

 

 

 

Spreekuur voor chronische ziekten

 

De volgende speciale spreekuren worden gehouden op dinsdag, woensdag en vrijdag door onze praktijkondersteuner (PO) Mw. Brigit Cremers.

De praktijkondersteuner is een speciaal opgeleide HBO-verpleegkundige die de opleiding praktijk-ondersteuner huisartsgeneeskunde voltooid heeft. Zij begeleidt patiënten met suikerziekte, longziekten en mensen met een verhoogd risico op hart-en vaatziekten. Tevens is ze speciaal opgeleid om mensen te helpen bij stoppen met roken. Zij werkt onder supervisie van de huisartsen volgens duidelijk omschreven protocollen.

 Diabetes spreekuur

Wanneer de huisarts bij u Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte) heeft vastgesteld wordt u verwezen naar het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. Het spreekuur wordt in goed overleg met de huisarts gevoerd. 

Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties op korte en lange termijn. Hierbij is het belangrijk dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw ziekte. Het is daarom van belang dat u regelmatig voor controle komt om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan uw situatie.

Nuttige websites over suikerziekte:

www.diabetesfonds.nl

www.dvn.nl

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) spreekuur

U bezoekt misschien al regelmatig uw huisarts voor controle van uw bloeddruk of cholesterolgehalte. U maakt hiervoor altijd zelf een afspraak. Wij hebben een speciaal spreekuur ingesteld voor deze controles (CVRM- spreekuur). De praktijkondersteuner houdt uw controles bij en roept u tijdig op voor elke controle. Zij voorziet u ook van de nuttige adviezen over gezonde levensstijl. Voor dit spreekuur kunt u dus een uitnodiging verwachten of persoonlijk voor aanmelden. 

Het doel van het CVRM- spreekuur is  het voorkomen van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico. Voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn: vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct(hartaanval) of CVA (beroerte).

Voor meer over hart en vaatziekten zie de website van de hartstichting.

Astma/COPD spreekuur

Iedereen bij wie de diagnose COPD, longemfyseem of astma is gesteld, wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd op het astma / COPD spreekuur van de praktijkondersteuner, Mw Brigit Cremers. Bij patiënten met astma is dit alleen nodig wanneer zij regelmatig zogenaamde inhalatiecorticosteroïden gebruiken.

In beginsel zal de praktijkondersteuner middels longfunctiemeting (spirometrie) de diagnose stellen/bevestigen danwel verbeteren. Ook maakt zij gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten. Afhankelijk van de diagnose zal er aanpassing plaatsvinden van de medicatie. Ook is het mogelijk dat u een leefstijladvies ontvangt of doorverwijzing naar fysiotherapeut of dietiste.

Nuttige websites over Astma en COPD:

www.longfonds.nl

www.inhalatorgebruik.nl

 

 

Spreekuur voor Psychische hulp

Voor patiënten met psychische klachten hebben wij een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) in dienst, Marianne van de Veght. Zij is speciaal opgeleid om eerstelijns psychologische hulp te bieden. Zij houdt spreekuur op maandag en woensdag.

De huisarts kan na inventarisatie van uw psychische klachten verwijzen naar de POH GGZ. De hulpvraag kan heel divers zijn: van stressklachten en stemmingsproblemen tot levensfaseproblematiek of angststoornis. Door gerichte en deskundige aandacht hebben de gesprekken vaak een verhelderend effect; ze geven inzicht in de achterliggende problemen.
De POH GGZ geeft, indien gewenst, ook gericht advies voor verdere verwijzing binnen de GGZ. De duur van de begeleiding kan variëren van een enkel gesprek tot meerdere gesprekken gedurende een aantal maanden.

 Handige geestelijke gezondheidszorg websites:

www.mentaalvitaal.nl hier vind je alles over alle psychische aandoening met tools en tips iclusief online zelftests op depressies, mentale fitheid enz.

www.kleurjeleven.nl  gaat vooral over depressie en zelfhulp

ww.kopouders.nl voor ouders met psychiatrische problemen.

www.kopstoring.nl  voor kinderen en jeugdigen van ouders met psychiatrische problemen.
ww.survivalkid.nl   geestelijke hulp voor kinderen

www.drankjewel.nl  omgaan met alcohol

 

 

Aandacht voor kwetsbare ouderen

 

Ouderen verdienen extra aandacht in onze praktijk wegens de beperkingen en de gebreken waar ouderdom mee komt. De huisartsen gaan bij al hun patiënten van 75 jaar en ouder na of er sprake is van kwetsbaarheid of verhoogd gezondheidsrisico’szijn. Afhankelijk daarvan worden huisbezoeken georganiseerd. Uw huisarts of de verpleegkundig specialist Mw W. Wijts brengt een bezoek bij u, spreekt uw familie en eventuele andere hulpverleners en maakt verslag van.  Vervolgens bespreken ze met een kring van deskundigen, het multidisciplinair overleg (MDO), welke stappen nodig zijn om het thuis wonen veilig en prettig in te vullen. In overleg met u wordt besproken wat het beste is. 

Tot de kring deskundigen behoren de ziekenhuis specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, uw thuiszorg medewerkers, Hulp van dementie consulenten en ergotherapeuten. 

Handig voor zorvragers en mantelzorgers is de website Regelhulp.nl. Regelhulp.nl is een hele goede wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 

De kwetsbare allochtone ouderen van de Donderberg

“Dichter bij de mens, door preventief ouderenzorg”

De kwetsbare allochtone ouderen van de Donderberg

 Het Roosendael heeft speciaal aandacht voor kwetsbare groepen. Ouderen vormen vaak een kwetsbare groep. Hiervoor hebben we het kwetsbare ouderen project gestart in 2013 met veel succes.

Allochtone ouderen is ook zo’n groep van ouderen waar een opstapeling is van risico factoren voor slechte gezondheid. Mensen met een niet-westerse achtergrond hebben volgens wetenschappelijke onderzoeken  o.a vaker overgewicht, bewegen weinig en roken veel. Ze behoren vaak tot lagere sociale economische klasse, zijn laagopgeleid en doen bovendien vaker lichamelijk belastend werk. Deze groep is vaak door meerdere factoren minder zelfredzaam.

In Nederland is 10% van de bevolking allochtoon, maar in de wijk de Donderberg ligt dit percentage veel hoger. Van hieruit hebben we het plan opgevat om een project te starten in samenwerking met het achterstandsfonds en de zorgverzekeraar. Wij wilden de zorgvraag van de kwetsbare allochtone oudere beter en eerder in beeld brengen om hiermee te komen tot uitstel of voorkoming van (acute) complexe zorg.Wij wilden de zelfredzaamheid van die ouderen zoveel mogelijk behouden dan wel versterken.
Het project richtte zich op het tijdig opsporen van gezondheidsrisico’s en zorgwensen van allochtone ouderen (65+) van groepspraktijk het Roosendael Roermond met hulp van een zorgconsulente. Wij streefden naar een integraal multidisciplinair zorgaanbod door betere kennisuitwisseling en afstemming van zorg. Dit gebeurde in het Multi Disciplinair Overleg (MDO), waarbij de huisarts, praktijkondersteuner/ verpleegkundig specialist ouderenzorg, ergotherapeut, apotheker, gezondheidsconsulent en op afroep de klinisch geriater betrokken zijn.  

Het project heeft 1 jaar geduurd en is met veel enthousiasme en energie ontvangen en uitgevoerd. In ons evaluatie hebben wij het vermoeden van de verhoogde  kwetsbaarheid van deze onderzochte groep volledig onderbouwd en bevestigd . Allochtone ouderen bleken op relatief jongere leeftijd al (gezondheid) kwetsbaarder dan autochtone ouderen. Extra aandacht voor deze groep binnen de huisartspraktijk is dan ook gerechtvaardigd zowel vanuit levenskwaliteit behoud als vanuit kosten effectiviteit. In deze groep bleken veel (onontdekte)gezondheidsgebreken te zijn. Verbinding met het sociale wijkteam is zeer geboden, vanwege de waargenomen sociale problematiek als eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid. Daarnaast is het van belang gebleken om bij bepaalde communicatiemomenten en onderdelen in het proces een autonome professionele consulent in te zetten. Voor meer lees de volgende nieuwsbrieven  Deel 1   Deel 2.

 

Hulp bij Dementie

 

Sinds enkele jaren maken we dankbaar gebruik van de hulp van de organisatie "Hulp bij Dementie".

De deskundige casemanagers van deze organosatie zien kans om op prettige wijze betrokkenen en hun omgeving bij te staan in de vaak moeilijke trajecten die moeten worden doorlopen, wanneer het geheugen tekort gaat schieten. Ze zien steeds kans een vertrouwensband op te bouwen met patiënt en mantelzorgers en mensen ter zake kundig te begeleiden. Ook hiervoor is verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Wanneer verdenking op geheugenzwakte bestaat, kan onze huisartsverpleegkundige, Wilma Wijts  een geheugentest fnemen.                                                                            

Soms verwijzen we voor een algemenere analyse naar de Specialist Ouderengeneeskunde van het ziekenhuis.