Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

De kwetsbare allochtone ouderen van de Donderberg

“Dichter bij de mens, door preventief ouderenzorg”

De kwetsbare allochtone ouderen van de Donderberg

 Het Roosendael heeft speciaal aandacht voor kwetsbare groepen. Ouderen vormen vaak een kwetsbare groep. Hiervoor hebben we het kwetsbare ouderen project gestart in 2013 met veel succes.

Allochtone ouderen is ook zo’n groep van ouderen waar een opstapeling is van risico factoren voor slechte gezondheid. Mensen met een niet-westerse achtergrond hebben volgens wetenschappelijke onderzoeken  o.a vaker overgewicht, bewegen weinig en roken veel. Ze behoren vaak tot lagere sociale economische klasse, zijn laagopgeleid en doen bovendien vaker lichamelijk belastend werk. Deze groep is vaak door meerdere factoren minder zelfredzaam.

In Nederland is 10% van de bevolking allochtoon, maar in de wijk de Donderberg ligt dit percentage veel hoger. Van hieruit hebben we het plan opgevat om een project te starten in samenwerking met het achterstandsfonds en de zorgverzekeraar. Wij wilden de zorgvraag van de kwetsbare allochtone oudere beter en eerder in beeld brengen om hiermee te komen tot uitstel of voorkoming van (acute) complexe zorg.Wij wilden de zelfredzaamheid van die ouderen zoveel mogelijk behouden dan wel versterken.
Het project richtte zich op het tijdig opsporen van gezondheidsrisico’s en zorgwensen van allochtone ouderen (65+) van groepspraktijk het Roosendael Roermond met hulp van een zorgconsulente. Wij streefden naar een integraal multidisciplinair zorgaanbod door betere kennisuitwisseling en afstemming van zorg. Dit gebeurde in het Multi Disciplinair Overleg (MDO), waarbij de huisarts, praktijkondersteuner/ verpleegkundig specialist ouderenzorg, ergotherapeut, apotheker, gezondheidsconsulent en op afroep de klinisch geriater betrokken zijn.  

Het project heeft 1 jaar geduurd en is met veel enthousiasme en energie ontvangen en uitgevoerd. In ons evaluatie hebben wij het vermoeden van de verhoogde  kwetsbaarheid van deze onderzochte groep volledig onderbouwd en bevestigd . Allochtone ouderen bleken op relatief jongere leeftijd al (gezondheid) kwetsbaarder dan autochtone ouderen. Extra aandacht voor deze groep binnen de huisartspraktijk is dan ook gerechtvaardigd zowel vanuit levenskwaliteit behoud als vanuit kosten effectiviteit. In deze groep bleken veel (onontdekte)gezondheidsgebreken te zijn. Verbinding met het sociale wijkteam is zeer geboden, vanwege de waargenomen sociale problematiek als eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid. Daarnaast is het van belang gebleken om bij bepaalde communicatiemomenten en onderdelen in het proces een autonome professionele consulent in te zetten. Voor meer lees de volgende nieuwsbrieven  Deel 1   Deel 2.