Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Aandacht voor kwetsbare ouderen

 

Ouderen verdienen extra aandacht in onze praktijk wegens de beperkingen en de gebreken waar ouderdom mee komt. De huisartsen gaan bij al hun patiënten van 75 jaar en ouder na of er sprake is van kwetsbaarheid of verhoogd gezondheidsrisico’szijn. Afhankelijk daarvan worden huisbezoeken georganiseerd. Uw huisarts of de verpleegkundig specialist Mw W. Wijts brengt een bezoek bij u, spreekt uw familie en eventuele andere hulpverleners en maakt verslag van.  Vervolgens bespreken ze met een kring van deskundigen, het multidisciplinair overleg (MDO), welke stappen nodig zijn om het thuis wonen veilig en prettig in te vullen. In overleg met u wordt besproken wat het beste is. 

Tot de kring deskundigen behoren de ziekenhuis specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, uw thuiszorg medewerkers, Hulp van dementie consulenten en ergotherapeuten. 

Handig voor zorvragers en mantelzorgers is de website Regelhulp.nl. Regelhulp.nl is een hele goede wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.