Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Hulp bij Dementie

 

Sinds enkele jaren maken we dankbaar gebruik van de hulp van de organisatie "Hulp bij Dementie".

De deskundige casemanagers van deze organosatie zien kans om op prettige wijze betrokkenen en hun omgeving bij te staan in de vaak moeilijke trajecten die moeten worden doorlopen, wanneer het geheugen tekort gaat schieten. Ze zien steeds kans een vertrouwensband op te bouwen met patiënt en mantelzorgers en mensen ter zake kundig te begeleiden. Ook hiervoor is verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Wanneer verdenking op geheugenzwakte bestaat, kan onze huisartsverpleegkundige, Wilma Wijts  een geheugentest fnemen.                                                                            

Soms verwijzen we voor een algemenere analyse naar de Specialist Ouderengeneeskunde van het ziekenhuis.