Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Huisregels - voor patiënten

Huisartsenpraktijk het Roosendael verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Respect voor elkaar is het algemeen uitgangspunt waarop deze gedragsregels zijn gebaseerd. Bij overtreding van de gedragsregels kan een officiële waarschuwing of uitschrijving uit de praktijk als sanctie worden opgelegd. Ook kan er aangifte worden gedaan bij de politie. 

 • Overlast: U mag geen overlast veroorzaken voor anderen.
 • Agressie en intimidatie: Agressie en intimidatie, in welke vorm dan ook, is verboden. Hieronder valt onder meer:
 • fysiek geweld, zoals schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, duwen, knijpen en haren trekken;
 • verbaal geweld, zoals schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken;
 • intimidatie of afpersen, zoals het bedreigen van medewerkers om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt;
 • seksuele intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden;
 • stalking, dat wil zeggen het achtervolgen, opwachten, lastigvallen en vertonen van hinderlijk gedrag;
 • Discriminatie: Discriminatie is verboden. U mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van (bijvoorbeeld) afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding. 
 • Gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens: U mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens (zoals slag-, steek of vuurwapens) bij u dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot de praktijk worden ontzegd.
 • Diefstal en vandalisme: U mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt zonder meer aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken cq. rekken geplaatst te worden

Overige zaken:

 • De patiënt dient volgens de wet WGBO de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid
 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen vooraf contant. Hiervoor ontvangt u een rekening.
 • Afspraken kunnen tot 24uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Te laat op een afspraak komen zonder bericht, wordt ook beschouwd als niet verschijnen zonder bericht.

Wij hopen dat zowel voor u als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan. Heeft u op-, aanmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.